Institute of Philosophy
Russian Academy of Sciences
  Andrey Lukashev
Home Page » » Department of Philosophy of Islamic World » Staff » Andrey Lukashev

Andrey Lukashev

Русскоязычная версия страницы

Date and place of birth

1982, Moscow

 

 

 

 

Education

 

Institute of Asian and African countries, MSU.

Postgraduate course – Institute of Philosophy, Russian academy of science.

 

PhD - in 2009 at the Institute of Philosophy

 

 

Scientific interests

Islamic philosophy

Published Works

Publications in the leading reviewed scientific magazines: 

 1. Sootnoshenie sushestvovaniya I nesushestvovaniya v filosofskoy poeme-traktate Mahmuda Shabistari “Gulshan-I raz” (“Cvetnik tayni”). – Istoriya filosofii N14, Moskva: 2009. S. 64-84 (in Russian). Being and not-being in the poem “The Garden of Mystery” by Mahmud Shabistari. – “The History of Philosophy” N 14, M.: 2009. p. 64 – 84.

 2. Ontologicheskie osnovaniya sootnosheniya very i neveriya v persidskoi sufiiskoi poezii (po proizvedeniyam Shabistari, Baba Kuhi Shirazi). - Izvestiya akademii nauk respubliki Tadzhikistan. Seriya: filosofiya i pravovedenie N1, Dushanbe: 2009. S. 16-25. (in Russian). The Ontological Foundation of the Faith-infidelity Problem in the Persian Sufi Poetry. – The bulletin of the Tajikistan academy of science: philosophy and jurisprudence N 1, Dushanbe: 2009. p. 16 – 25.

 3.  Sootnoshenie chast'-celoe v poeme Mahmuda Shabistari «Cvetnik tainy»// Istoriya filosofii ¹18. M.:2013. S. 211-226. 

 4.  The “part–whole” correlation in “The Secret Rose Garden” by Mahmud Shabistari//History of philosophy № 18. M.:2013. P. 211-226.

Publications in other scientific magazines:

 1. Problema inoveriya i ontologicheskie intuicii srednevekovogo persidskogo sufizma // Ishrak: Ezhegodnik islamskoi filosofii. N 1. M.: 2010. S. 451-471. (in Russian)The heterodoxy and ontological intuitions of the medieval Persian Sufism. – Ishraq, the Muslim philosophy yearbook. N1. M.:2010.

 2. Pervye glavy filosofskoi poemy Mahmuda Shabistari «Cvetnik tainy» // Ishrak: Ezhegodnik islamskoi filosofii. N 2. M.: 2011. S. 617 - 646. (in Russian). The first chapters of the poem “The garden of Mystery” by Mahmud Shabistari. - Ishraq, the Muslim philosophy yearbook. N2. M.:2011.

 3. Ibn Arabi i Mahmud Shabistari: dva podhoda k resheniyu problemy sootnosheniya edinogo i mnozhestvennogo // Ishrak: ezhegodnik islamskoi filosofii 3. M., 2012. S. 252-263. Ibn Arabi and Mahmoud Shabistari: two approaches to the problem of the multiple and the one correlation//Ishraq, the Muslim philosophy yearbook. N 3. M, 2012. Page 252-263.

 4. Mahmud Shabistari. Cvetnik tainy/per., predislovie i komm. A.A. Lukasheva// Ishrak: ezhegodnik islamskoi filosofii №4. M.:2013. S. 546-561.  Mahmud Shabistari. The Secret Rose Garden /translation, comments and preface by Lukashev A.// Ishraq : Islamic Philosophy Yearbook. No. 4. M.:2013. P. 546 – 561.
 5. 

 Conference materials

 1. Sootnoshenie edinogo i mnozhestvennogo. Specifika resheniya problemy v srednevekovoi persidskoi tradicii (na materiale poemy Mahmuda Shabistari «Cvetnik tainy») // Tezisy doklada na Rossiiskom filosofskom kongresse «Filosofiya v sovremennom mire: dialog mirovozzrenii». Nizhnii Novgorod: 2012. S. 163-164. The one and the multiple. Specifics of the problem solution in medieval Persian tradition (on a material of the poem by Mahmud Shabistari "The Secret Rose Garden")// Theses on the Russian philosophy congress "Philosophy in the Modern World: Dialog of World Outlooks". Nizhny Novgorod: 2012 . P. 163-164.

 2. Resurs religioznoi tolerantnosti v srednevekovom persidskom sufizme (na materiale poemy Mahmuda Shabistari «Cvetnik tainy») // Vostok i Zapad: prioritety epoh. Sbornik statei uchastnikov ezhegodnoi nauchnoi konferencii. M.: 2012. S. 347-353. Resource of religious tolerance in medieval Persian Sufism (on a material of the poem by Mahmud Shabistari "The Secret Rose Garden")// East and West: priorities of epochs. Articles by the participants of annual scientific conference. M: 2012 . P. 347-353.

 3. Ob ogranichennoi primenimosti principa «yavnoe-skrytoe» v srednevekovoi sufiiskoi filosofskoi poezii (na materiale poemy Mahmuda Shabistari «Cvetnik tainy») // VII  Mezhdunarodnaya konferenciya «Istoricheskie istochniki Evraziiskih i Severoafrikanskih civilizacii: komp'yuternye podhody». Tezisy dokladov. M., 2012. S. 70-71. On the limited applicability of the principle "outward-inward" in medieval sufi poetry (on a material of the poem by Mahmud Shabistari "The Secret Rose Garden")//The VII International conference "Historical sources of the Euroasian and North African civilizations: computer approaches". Theses of reports. M, 2012. P. 70-71.

Contacts:

andrew_l@inbox.ru